Home Kattens rättsställning Kattens rättsställning Katten som husdjur

torsdag15 november 2018

Katten som husdjur

Textstorlek

Det har framgått att katter av ädelras skall betraktas som "hittegods" om ägaren förlorar sin besittning till dessa djur. Att våra vanliga husdjur, i vilket begrepp ingår även katt och hund, skall betraktas som "husdjur" även när de inte hålls i fångenskap framgår av prop. 1987/88:93 s. 49, där detta uttryckligen fastslås. Konsekvensen härav är att DL ansetts tillämplig på sådana djur.

Förrymda får, kor, hästar, hundar m.fl. djur har på detta sätt kommit att inta en särställning. Om sådana djur påträffats förvildade ute i skogen har man likväl utgått från att de tillhört någon, varför hittegodslagen och DL har ansetts tillämpliga. Ett rättsfall har nu rubbat denna princip om "husdjursstatus" för katter. Både tingsrätt och hovrätt ansåg att några herrelösa katter, som inte ägdes av någon inte var att betrakta som "husdjur". De aktuella katterna brukade komma fram till ett hus där de blivit vana vid att husägaren ställde ut mat åt dem. I övrigt var katterna "vilda" enligt hovrätten.

Emellertid, som djurplågeri kan förövas även gentemot vilda djur, vilket hovrätten ansåg katterna vara, dömdes den kommunale skytt som husägaren givit i uppdrag att skjuta katterna för djurplågeri, då han hade skadeskjutit dessa, som sedan fick tas till veterinär för avlivning (Hovrätten för Västra Sverige, Avd 5, Rotel 52, dom 2002-04-19 i mål B 2542-01).

Källa: ”Djurskydd, Fakta och tips, 2005 av Helena Striwing och Mikael Åslund" s. 22.