Home Kattens rättsställning Kattens rättsställning Övergivna eller förvildade katter

torsdag15 november 2018

Övergivna eller förvildade katter

Textstorlek

I vårt land finns inga egentliga vildkatter, men däremot ett stort antal katter som med svårighet eller inte alls kan härledas till någon ägare. Det finns anledning att tro, att en hel del av dessa katter skulle kunna återförenas med sina ägare om kattägare hade haft för vana att i större utsträckning låta märka sina djur.

Katter som verkligen är övergivna eller förvildade har inte längre några ägare. Härav följer att en sådan katt inte kan vara hittegods och vidare, att den som först tar hand om en sådan katt förvärvar äganderätt till katten på samma sätt som man gör när man plockar åt sig en tidning som ligger slängd och använd i en tågkupé. Äganderätten uppstår genom själva besittningstagandet som kallas "ockupation'. Till viltlevande djur finns som regel en ägare. Äganderätt till dessa djur kan därför inte vinnas genom ockupation.

Källa: ”Djurskydd, Fakta och tips, 2005 av Helena Striwing och Mikael Åslund" s. 214