Home Kattens rättsställning Myndigheter Jordbruksverket

torsdag15 november 2018

Jordbruksverket

Textstorlek

Jordbruksverket skriver föreskrifter baserade på djurskyddslag och förordning. Föreskrifterna är bindande och är ofta detaljerade, till exempel kan de fastställa minimimått för förvaring av djur.

Jordbruksverket kan utfärda allmänna råd. Dessa är inte bindande som föreskrifterna, utan ska mer ses som en vägledning.

Jordbruksverket har ansvar för att djurskyddslagen tillämpas på samma sätt i hela Sverige. För att uppnå detta arbetar myndigheten med att vägleda och stödja landets länsstyrelser i deras djurskyddsarbete. De har även hand om alla frågor som rör smittskydd på djurområdet. Därmed handlägger verket också alla frågor som rör transport av djur över Sveriges gränser.
Jordbruksverket sköter hund- och ägarregistret på uppdrag av djurskyddsmyndigheten. Behöver du hjälp med att registrera en hund ska du kontakta Jordbruksverkets registerenhet. Verket är arbetsgivare åt landets distriktsveterinärer.

BloggerBloggerCare2Care2FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitterWordpressWordpress