Home Förvildade katter/TNR Mer om TNR Material för nedladdning Mer on TNR För nedladdning Granskning om Trap Neuter Return-metoden

torsdag15 november 2018

Granskning om Trap Neuter Return-metoden

Textstorlek

källgranskning2

Utredning!Med anledning av den statliga utredning om en ny djurskyddslag (2011:75) har vi genomförd en källgranskning av de referenser som utredaren baserar sina argument på vad gäller hemlösa och förvildade katter.

Del 2 av genomgången behandlar betänkandets stycke om Trap Neuter Return-metoden.
Ladda ner den här.

BloggerBloggerCare2Care2FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitterWordpressWordpress