Home Förvildade katter/TNR Mer om TNR Material för nedladdning Mer on TNR För nedladdning Granskning om kattens påstådda skada på faunan

torsdag15 november 2018

Granskning om kattens påstådda skada på faunan

Textstorlek

källgranskning1

Utredning!Med anledning av den statliga utredning om en ny djurskyddslag (SOU 2011:75) har vi genomförd en källgranskning av de referenser som utredaren baserar sina argument på vad gäller hemlösa och förvildade katter.

Del 1 av genomgången behandlar betänkandets stycke om kattens ”påverkan på vilda djur och ekosystem”.
Ladda ner den här.

 

BloggerBloggerCare2Care2FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitterWordpressWordpress