Home Förvildade katter/TNR Mer om TNR Artiklar Mer on TNR Artiklar Holländsk Trap Neuter Return organisation fångar in ca 1100 förvildade katter per år

torsdag15 november 2018

Holländsk Trap Neuter Return organisation fångar in ca 1100 förvildade katter per år

Textstorlek

"Stichting Zwerfkatten Rijnmond" (Stiftelse strykarekatter Rijnmond) har ordning på sina saker! Den stora anläggningen, som ligger i ett industriområde i Rotterdam i västra Holland, ser proffsigt ut. Två skåpbilar står parkerade vid ingången, fällorna står prydligt uppställda i rader och det finns kattmat från ett A-märke som räcker för ett helt år.

Anläggningen, som har en kapacitet för 54 katter, är helt inriktad på separerad inackordering av olika kattkolonier. Ett ventilationssystem transporterar bort obekväm luft. Förutom en rymlig karantän finns det tolv rum vilka kan inackordera tre till tio katter var.

Fångar in hela kolonier på en gång

När en anmälan kommer in är det stiftelsens koordinator som bedömer om det är ett ärende för just deras organisation. Efter att en kartläggning har gjorts och efter att man har diskuterat TNR-metoden med närboenden, vilkas hjälp med infångning alltid är vällkommen, placeras ut kattfällorna.

Infångade katter får så fort som möjligt en hälsokontroll för att därefter bli kastrerad om hälsan tillåter detta. Sjuka katter behandlas på anläggningen tills de kan kastreras och släppas ut igen.

ineke med dagens teamVerksamhetsledare Tineke (3:e fr. vänster) med dagens team


- Vi fångar helst in en hel koloni på en gång så att vi också kan behandla och släppa ut dom samtidigt på samma ställe berättar vd Ineke Jochims.
-  På detta sätt upplever närboenden direkt att situationen har förbättrats och man förebygger att redan kastrerade katter blir infångade igen. Genom att vi jobbar effektivt så kan en infångningsaktion ibland bara ta en vecka till 10 dagar.      
      
Ibland ingår det ett 40-tal katter i en koloni, så då är man upptagen ett tag. På årsbasis så infångar och behandlar stiftelsen cirka 1100 katter.

Veterinärer jobbar för reducerade priser

Stiftelsen har samarbete med ett antal veterinärer som jobbar med reducerade priser. De jobbar extratimmar när stiftelsen håller på fånga in en stor koloni. Alla katter blir kontrollerade om de har id-märkning och kastrerade katter får en s.k. eartip, vilket betyder att en liten bit av örat tas bort så att man på avstånd kan se att katten har blivit kastrerad.
- Annars finns ju risken att man tar en katt till veterinär i onödan, vilket orsakar onödigt stress hos djuret, säger Ineke.

Riktigt sjuka djur blir avlivade i samspråk med veterinären

- Hur svårt det än är måste man vara realistiskt i sådana fall. Är en katt för sjuk för att kunna återplaceras är det inte försvarbart att göra det. Inte för kattens egen skull och inte för kolonin heller. Veterinärens åsikt är avgörande. Som tur är händer det sällan, berättar Ineke.

Volontärer och jourhem

Stiftelsen stödjas av en stor grupp volontärer.
- Utan dom skulle vi komma ingenstans, hävdar Ineke. De hjälper oss bl a med infångning, transport, skötsel av katterna och städning på katthemmet. Även styrelsen utgörs av volontärer och våra nyhetsbrev, broschyrer och hemsidan sköts av volontärer. Helt fantastiskt!

En speciell grupp av volontärer är de som ställer upp som jourhem. Dessa tar hem kattungar som är högst 3 månader gamla.
- Kattungar upp till 3 månader gamla placerar vi i jourhem för socialisering. De blir avmaskade, vaccinerade, behandlat mot loppor och får en hälsokontroll. De blir även id- märkta med chip. Självklart blir de kastrerade så tidigt som möjligt så att det inte uppstår nya problem med oönskade kattungar. Vi är redan ganska kända i området så att det inte är särskilt svårt att hitta nya hem till kattungarna.

Dyr angelägenhet

Förutom en stor grupp volontärer har stiftelsen även lyckats knyta till sig de så nödvändiga sponsorerna. Det behövs verkligen, för stiftelsens arbete är en dyr angelägenhet.

stichtingzwerfkattenrijnmondanlggningVerksamheten har en anläggning som är helt anpassat till TNR-arbetet


Ineke: - Ombyggnaden och inredningen av anläggningen har kostat ungefär 80 000 Euro (750 000 SEK) och årligen kostar vår verksamhet mer än 100 000 Euro. (938 000 SEK) Det kan vi inte betala från våra 600 stödmedlemmar. Som tur är betalar "de Dierenbescherming" (paraplyorganisation jämförbart med Djurskyddet Sverige) en stor del av kostnaderna och har vi en liten grupp med underbara sponsorer. På så sätt får vi det hela att gå runt.

- Inom kort kommer Rotterdams borgmästare att besöka oss! avslutar Ineke entusiast.

 


Fakta: (mars 2006)

·    Antal TNR-projekt i Holland: ca 200
·    Antal TNR katter som kastreras årligen: ca 9 000
·    Antal per år av djurhem omhändertagna kattungar: ca 12 000
·    "De Dierenbescherning " (paraplyorganisation jämförbart med Djurskyddet Sverige) förespråkar TNR-metoden sedan 1980 och anser att metoden respekterar både djur och människor.
·    Paraplyorganisationen har dispens från den holländska regeringen att genom anslutna föreningar genomföra TNR-projekt och att märka kastrerade katter med s.k. eartip.
·    Årligen rapporteras antalet infångade och kastrerade katter till regeringen.


Källor: "de Dierenbescherning", medlemsblad "Dier", mars 2006, årgång 86
http://werkgroepzuidholland.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/4806

BloggerBloggerCare2Care2FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitterWordpressWordpress