Home Hittat / saknar katt Hittat/matar katt? efterlysningar Hittat/matar katt? Mata hemlösa katter

torsdag15 november 2018

Mata hemlösa katter

Textstorlek

boy
Att mata hemlösa katter är inte alltid den välgärning det kan tyckas vara. Inte om du bara matar dem utan att ha för avsikt att hitta en helhets lösning för katterna. Börja aldrig mata katter om du inte tänker hjälpa katterna till ett bättre liv! Har du väl börjat mata dem har du tagit på dig ett ansvar som du inte kan smita ifrån.

Många kontaktar Göteborgs Katthjälp för att de vill ha hjälp med kattungar som födds varje år hos de hemlösa katter de matar året runt, år efter år. Tyvärr har många av dessa personer inte för avsikt att hjälpa kattmamman (och pappan) till ett bättre liv. De flesta vet inte ens hur många katter de egentligen matar och vilka av dessa som är hemlösa eller inte.

Man måste tänka långsiktigt när man matar en eller flera hemlösa katter. Hur stort ansvar vill jag ha för dessa? Vad vill jag att matandet skall resultera i? Det är jättebra att man matar en hemlös katt om man under tiden försöker att hitta en lösning. Det är ett bra sätt att hålla katten i närheten tills den t ex får plats på ett katthem, eller fånga in förvildade katter för Trap Neuter Return. Har man inte för avsikt att hjälpa katten vidare till ett ordnat liv ska man avstå från att mata katten. Genom att enbart mata hemlösa katter gör man bara saken värre: du hjälper dem att överleva så att dem kan föröka sig, med resultat att ännu fler kommer att ha det svårt eller t.o.m svälter och fryser ihjäl. Man kan inte sluta mata när man en gång har börjat!

Vi menar inte att du som håller på att mata hemlösa katter ska sluta med det! Genom att mata katterna har man juridiskt påtagit sig tillsynsansvaret för dem och katterna litar ju på att du ger de mat. Med tillsyn menas inte att enbart mata katterna utan även att se till att de får god omvårdnad, se till att de kommer under veterinärbehandling om så behövs m.m. Man påtar sig ett väldigt stort ansvar med skyldigheter, vilket kan leda till straffansvar om katterna missköts. Att sluta nu är rent av brottsligt, man utsätter katterna medveten för lidande vilket är ett brott mot djurskyddslagen om inte djurplågeri.

Vad vi vill säga är:

Tänk på konsekvenserna och ansvaret du tar på dig! Om du verkligen vill hjälpa till: kastrera, vaccinera och hitta hem till katten. När det gäller förvildade katter: kastrera och vaccinera dem, ser till att de har tillgång till ett isolerat katthus och att de dagligen får mat och tillsyn. Du hjälper katten och förebygger att fler kommer att ha det svårt.
 

Några kommentarar vi får höra regelbunden:

"Katten är inte min, jag bara matar den."
"Det började med en och så blev dem bara fler."
"Jag har matat en hemlös katt i ett halvt år och jag flyttar imorgon."
"Jag har tagit in en hemlös katt men min man är allergisk, om ni inte ta emot katten slänger jag ut den."

Juridiskt ansvar

Enligt förarbetena till djurskyddslagen är den som har tagit ett djur i sin vård ansvarig att se till att djuret sköts enligt djurskyddslagens alla krav. Detta kan tolkas på olika sätt. Vi anser att om man har matat en katt under längre tid att man då har tagit på sig ett ansvar att se till att katten får mer än bara mat, dvs att den ska ha tillgång till skydd och tillgång till veterinärvård om så behövs.

Naturligtvis är hemlösa katter i första hand ett djurskyddsproblem som utlöser ansvar hos de ansvariga myndigheter, Länsstyrelsen och Polisen. Kontakta de så fort du känner till ställen där det finns hemlösa katter.

OBS! Länsstyrelsen i Västra Götaland har som policy att förvildade och skygga katter ska avlivas.Läs mer om deras hantering av ärenden med förvildade katter.

 

Läs mer om kattens rättsställning.
Läs även gärna historien om Mikkis.

 

BloggerBloggerCare2Care2FacebookFacebookGoogleShareGoogleShareTwitterTwitterWordpressWordpress